MSB, 1 kişi ve 1 şirketin ihalelere katılmasını yasakladı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), ihalelere katılma yasaklarına dair kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı Serra Dar Dokuma Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Afyonkarahisar Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı Hacer Anıkaydın’ın 1 yıl süreyle ihalelere katılmasını yasakladı.

Kararın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında alındığı belirtildi.

Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25. maddesindeki fiillerden birinin gerçekleşmesi durumunda gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere katılması yasaklanabilir. Kanundaki yasaklar şu şekilde:

– Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

– Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

– Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

– Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

– Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde (Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı) hükümlerine aykırı hareket etmek.

– Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

– Sözleşmenin kanun hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir